Khi hạnh phúc không cùng một hình hài 31:47

Khi hạnh phúc không cùng một hình hài

“Hạnh phúc không mọc trên cây” mượn từ câu chuyện xưa, rằng người ta tin trên đời có một “cây hạnh phúc” mọc ở hòn đảo xa, mà chỉ cần vượt khó, hái quả cây ấy sẽ có hạnh phúc.