Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Đàn ông hay phụ nữ dễ tha thứ hơn khi đối phương ngoại tình? 07:18

Đàn ông hay phụ nữ dễ tha thứ hơn khi đối phương ngoại tình?

Nói đến ngoại tình đa số sẽ cho rằng do đời sống tình dục của cả hai không còn tốt đẹp, một trong hai hoặc cả hai không còn đáp ứng được nhu cầu tình dục cho nhau.