#025. Dấu ấn Pháp lam Huế 29:58

#025. Dấu ấn Pháp lam Huế

Pháp lam là danh xưng do triều đình nhà Nguyễn đặt ra để gọi những chế phẩm làm bằng đồng tráng men nhiều màu, để lại dấu ấn đậm nét trên những công trình lịch sử tại vùng Cố Đô.