default-thumb-voh-radio-podcast

các hoạt động chăm lo người lao động

Hàng loạt các hoạt động chăm lo người lao động được triển khai hiệu quả Ông Trần Thanh Hải, phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bài: Công đoàn đóng góp tích cực vào kết quả phục hồi kinh tế sau đại dịch 07:00 GMT+7, Chủ Nhật, 17/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
1000Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

01:00:00

Bài: Hàng loạt các hoạt động chăm lo người lao động được triển khai hiệu quả

08:00:00

PV - : Ông Trần Thanh Hải, phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

14:00:00

Bài: Công đoàn đóng góp tích cực vào kết quả phục hồi kinh tế sau đại dịch

20:00:00

Kịch: Nghịch lý lương tăng