Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028Article thumbnail

Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

24/05/2024
01:00
Phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo.
02:00
Mỗi cán bộ Công đoàn phải thật sự gương mẫu, đi đầu,hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

24 thg 5, 2024 | DOANH NGHIỆP VÀ HỘI NHẬP - Ông Nguyễn Văn Minh-Chủ tịch Công đoàn các Doanh nghiệp Công ích và Dịch vụ Thương mại TP.HCM cho biết, thông qua hội nghị, đơn vị quyết tâm đưa Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào thực tiễn cuộc sống.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100