Thương hiệu và người nổi tiếng bị chỉ trích: Sự trỗi dậy của văn hóa tẩy chay tại Việt Nam.Article thumbnail

Thương hiệu và người nổi tiếng bị chỉ trích: Sự trỗi dậy của văn hóa tẩy chay tại Việt Nam.

31/05/2024
01:00
Thương hiệu và người nổi tiếng bị chỉ trích: Sự trỗi dậy của văn hóa tẩy chay tại Việt Nam.

31 thg 5, 2024 | DOANH NGHIỆP VÀ HỘI NHẬP - Theo báo cáo của Milieu Insight 2022, chỉ 31% người ĐôngNam Á, trong đó có Việt Nam, tin rằng những cá nhân bị tẩy chay có thể được tha thứ hoặc được phép xuất hiện trước công chúng.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100