VRG thực hiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao .Article thumbnail

VRG thực hiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao .

07/06/2024
01:00
Từ năm 2017, VRG triển khai các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
02:00
Sau 7 năm thực hiện đến nay, Tập đoàn đã phê duyệt tổng cộng 16 dự án
05:00
Chuối cấy mô Cavendish đứng đầu về diện tích triển khai với 1.511,7 ha,

07 thg 6, 2024 | DOANH NGHIỆP VÀ HỘI NHẬP - Tính đến tháng 3/2024, VRG triển khai thực hiện 13 dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.Các dự án thực hiện theo hình thức hợp tác liên kết. Hiệu quả cho thấy, nguồn thu nhập cố định từ 14 – 32 triệu đồng/ha/năm.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100