Phiên họp thứ 18, Quốc hội sẽ bàn thảo những vấn đề nóng nào?Article thumbnail

Phiên họp thứ 18, Quốc hội sẽ bàn thảo những vấn đề nóng nào?

10/12/2022
00:00
Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 13/12/2022,

Phiên họp thứ 18 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 13/12 sẽ bàn thảo những vấn đề nóng nào? Những người “bám trụ” nghề xưa giữa lòng Sài Gòn – TPHCM thời đại số. Quà tặng âm nhạc

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100