Jun Phạm lỡ lời "bất kính" với Hà Trần, Ngô Kiến Huy "xịt keo" tại chỗ

Tin liên quan