028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  xây dựng đảng

Xã luận: 90 năm Đảng đồng hành cùng dân tộc

(VOH) - Gần trọn một thế kỷ dài, Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta, nhân dân ta liên tiếp làm nên những kỳ tích, những mốc son thắng lợi.

Vận mệnh đất nước sang trang, để Việt Nam hôm nay vững bước trong kỷ nguyên độc lập và phát triển. Chặng đường suốt 90 mùa xuân đã qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mang lại niềm tự hào to lớn cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Nhân dân thêm vững niềm tin yêu sắt son đi theo ngọn cờ cách mạng của Đảng, để xây dựng và phát triển đất nước thêm vững mạnh, trường tồn, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử nước nhà ghi lại những trang vàng 9 thập kỷ xây dựng, trưởng thành của Đảng cũng chính là 90 mùa xuân dân tộc ta có Đảng dẫn lối, soi đường, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bối cảnh bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước, ngay khi mới ra đời, Đảng đã hòa cùng mạch sống, hơi thở của đất nước, mở ra một sự nghiệp cứu nước, kiến quốc vĩ đại. 

Với đường lối cách mạng đúng đắn, Đảng lãnh đạo cả dân tộc vùng dậy, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại mùa thu 1945. Sự thống trị của thực dân gần một trăm năm và chế độ phong kiến đè nặng lên nhân dân ta bị phá tan và lật đổ, mở ra bước ngoặt kỳ vĩ của cách mạng. Tiếp đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Dấu ấn lớn nữa là thắng lợi của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, phát triển mạnh mẽ, khẳng định thế và lực trên trường quốc tế.

Tất cả thành quả và những mốc son ấy có được là nhờ công lao trời biển của lãnh tụ Hồ Chí Minh - người mở đường vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhờ sự dẫn dắt, soi đường chỉ lối của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua chủ trương, đường lối, các Chỉ thị, Nghị quyết qua từng giai đoạn lịch sử. Và để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng ta và nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, bất chấp trải qua muôn vàn chông gai, thử thách, Đảng được tôi luyện và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm, thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ, sức sáng tạo lớn lao để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng. 

“Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ tốt đẹp như ngày nay” - như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đời sống của nhân dân ở mọi miền Tổ quốc, vùng sâu, vùng xa hay nơi khó khăn nhất cũng không ngừng được cải thiện; bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, các vùng nông thôn ngày càng đổi mới; thế và lực Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định vững chắc. Tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt gần 7%. Đặc biệt, năm 2019 vừa qua, tăng trưởng GDP toàn quốc đạt 7,02%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 262 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới. Thiết lập quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký hiệp định thương mại song phương với hơn 100 nước. Công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm từ 53% năm 1993 xuống còn dưới 4% năm 2019... 

Đồng hành cũng những thăng trầm của đất nước, có những thời điểm, Đảng ta mắc khuyết điểm, sai lầm. Nhận những góp ý chân thành, sự kề vai sát cánh của nhân dân, Đảng nghiêm túc nhận sai, từ đó kiên quyết tự sửa chữa, tự chỉnh đốn, tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. 

Nhờ đó Đảng thêm vững mạnh, nhân dân sắt son một lòng. 

Trong bối cảnh mới, xu thế mới, thời cơ, vận hội phát triển lớn bao nhiêu thì thách thức và nguy cơ cũng gian nan, nghiệt ngã bấy nhiêu. Nếu không đủ nghị lực và niềm tin, đạo đức không trong sáng, không đủ tu dưỡng, rèn luyện, cán bộ đảng viên cũng sẽ dễ hư hỏng, suy thoái và phạm tội. Và thực tế đã có, luôn có một bộ phận không nhỏ suy thoái tư tưởng, phẩm chất đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đục khoét, phá hủy niềm tin, phá hoại thành quả chung mà Đảng và nhân dân ta đã đổ bao trí tuệ, mồ hôi, máu xương để gầy dựng. 

Đã có nhiều bài học lớn, đắt giá trong công tác xây dựng Đảng. 

Thẳng thắn và sáng suốt nhìn nhận nguy cơ sống còn, Đảng ta đã thể hiện rõ quyết tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là yêu cầu tất yếu để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân. Đây là sứ mệnh, là trách nhiệm của Đảng và mỗi đảng viên với dân, với nước. Đó cũng là nguyện vọng, đòi hỏi rất chính đáng với tổ chức Đảng mà nhân dân đã tin yêu gắn bó, đã tự hào gần thế kỷ qua. 

Thực tế đã chứng minh, Đảng ta nói và làm song hành. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị,  Đảng ta ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kỷ cương phép nước, kỷ luật Đảng được giữ nghiêm minh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

Với mục tiêu “lợi ích của quốc gia, dân tộc là tối thượng”, Đảng ta đã hoạch định được những chủ trương, chính sách thật sự hợp lòng dân; huy động được tình cảm, trí tuệ và sức mạnh của toàn dân; được nhân dân tin yêu, đồng thuận, tự hào. Càng tự tin hơn khi người Việt Nam hôm nay là những công dân thông minh, "công dân 4.0" trong "thế giới số" với nhận thức, tâm thế, tâm huyết và trí tuệ được thay đổi về chất, mang đến không chỉ những thành quả to lớn đã đạt được mà cả những kỳ vọng tươi sáng của nước nhà trong tương lai! Bước vào năm 2020, năm đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện lớn. Trong niềm vui và không khí tự hào xuân mới, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, nêu gương trên mọi lĩnh vực công tác, góp công sức, trí tuệ cùng Đảng quang vinh thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Ra đời như một tất yếu khách quan, trải qua bao thăng trầm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò là đội tiên phong, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Lịch sử đã chứng minh, 90 mùa xuân đã qua, 90 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng đã lèo lái con thuyền Việt Nam vững vàng qua bao sóng gió, giành bao thắng lợi, kỳ tích. Để trăm năm sau, Đảng Cộng sản Việt Nam thêm gắn bó sắt son máu thịt với dân, với nước, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng, một Việt Nam hùng cường.