Các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ phải hoạt động theo 16 chuẩn của Sở Y tế

Tin liên quan