Du khách Anh trên chuyến bay VN54 mắc Covid-19, ca thứ 57

Tin liên quan