Thời gian cách ly và số lần xét nghiệm Covid-19 cho người cách ly tập trung như thế nào?

Tin liên quan