Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đưa vào hoạt động “Tổ y tế từ xa” chăm sóc F0

Tin liên quan