Tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn thấp

Tin liên quan