Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • [VIDEO] Rửa tay bằng xà phòng để phòng lây nhiễm nCoV

    Bộ Y tế hướng dẫn việc rửa tay bằng xà phòng để phòng lây nhiễm nCoV.

    Bộ Y tế (Youtube)