Việt Nam đang gấp rút giải trình tự gene các bệnh nhân COVID-19 Ấn Độ

Tin liên quan