Việt Nam phấn đấu có 15 bác sĩ trên 10.000 dân vào năm 2025

VOH - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số phê duyệt Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch gồm hệ thống các cơ sở y tế cấp vùng, liên tỉnh và liên ngành thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần; y tế dự phòng, y tế công cộng; kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn về thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, vaccine và sinh phẩm y tế, thiết bị y tế, sản xuất dược phẩm, vaccine, sinh phẩm y tế và thiết bị y tế; lĩnh vực dân số - sức khỏe sinh sản.

bác sĩ
Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám bệnh cho bệnh nhân

Quy hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam đạt 33 giường bệnh trên 10.000 dân, 15 bác sĩ trên 10.000 dân, 3,4 dược sĩ trên 10.000 dân và 25 điều dưỡng trên 10.000 dân.

Đến năm 2030 đạt 35 giường bệnh trên 10.000 dân, 19 bác sĩ trên 10.000 dân, 4,0 dược sĩ trên 10.000 dân, 33 điều dưỡng trên 10.000 dân, tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15% tổng số giường bệnh.

Tầm nhìn đến năm 2050, hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế. Xây dựng ngành công nghiệp dược trong nước trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao.

Phấn đấu đạt 45 giường bệnh trên 10.000 dân, 35 bác sĩ trên 10.000 dân, 4,5 dược sĩ trên 10.000 dân, 90 điều dưỡng trên 10.000 dân; tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 25% tổng số giường bệnh.

Thống kê năm 2022 cho thấy, tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân ở Australia là 36, Pháp là 34, Trung Quốc là 22. Việt Nam ngang với Ấn Độ, cao hơn Indonesia. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, năm 2022, Quốc hội và Chính phủ giao cho ngành Y tế chỉ tiêu đạt 9,4 bác sĩ/10.000 dân, ước tính sẽ vượt chỉ tiêu, đạt 10 bác sĩ.

Đặc biệt, Việt Nam thiếu trầm trọng điều dưỡng viên. Trên thế giới, cứ 1 bác sĩ thì có 3-4 điều dưỡng viên, Nhật Bản thậm chí có đến 9-10 người, còn ở Việt Nam 1 bác sĩ chưa có đến 2 điều dưỡng viên.