Bộ Quốc Phòng Mỹ dần sơ tán quân lên núi phòng kịch bản xấu vì Covid-19

Tin liên quan