Chính quyền Israel thông qua thỏa thuận bình thường hóa với UAE

Tin liên quan