Đức đóng cửa 4/5 lãnh sự quán Nga để trả đũa Moskva

Tin liên quan