UAV tấn công thủ đô Moskva: Một số tòa nhà hư hỏng nhẹ

Tin liên quan