Đụng độ tại Đông Jerusalem, cảnh sát bắt giữ hàng trăm người

Tin liên quan