EU cử lính cứu hỏa hỗ trợ Canada đối phó với cháy rừng diện rộng

Tin liên quan