Hàn Quốc yêu cầu giảm giờ bay để tránh nguy cơ ‘bức xạ vũ trụ’

Tin liên quan