Mỹ, Australia và Nhật Bản chỉ trích chính sách thương mại của Trung Quốc

Tin liên quan