OPEC+ tiếp tục thực hiện cắt giảm sản lượng khai thác dầu cả năm 2024

Tin liên quan