Sập cầu đang xây trên sông Hằng ở Ấn Độ

Tin liên quan