Tổng thống Mỹ tuyên bố tạm ngừng cấp Thẻ xanh trong vòng 60 ngày

Tin liên quan