Triều Tiên thông qua luật kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu

Tin liên quan