Vũ Hán sắp được dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong vài ngày tới

Tin liên quan