Olympic Tokyo 2021: 68 nhà tài trợ trong nước đồng ý ký hợp đồng mới

Tin liên quan