028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Ứng cử viên Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 - Đơn vị bầu cử số 6 - Quận 4: Lê Minh Đức

(VOH) - Ông LÊ MINH ĐỨC được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu tiếp tục ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 06, Quận 4.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 6 - Quận 4: Lê Minh Đức 1
Ông LÊ MINH ĐỨC
- Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thạc sĩ Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân hành chính, Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Anh, Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), Khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 06 Quận 4

Ông LÊ MINH ĐỨC, sinh ngày 08 tháng 02 năm 1980.

Quê quán: phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện cư trú tại: số 552, đường Nguyễn Thị Định, Khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Ông như sau:

- Từ tháng 02 năm 2002 đến tháng 8 năm 2004: cán bộ Đoàn chuyên trách sau đó giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Trường Cao đẳng Hải quan nhiệm kỳ 2003 - 2005. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 8 năm 2004.

- Từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 12 năm 2005: cán bộ chuyên trách Ban công tác Ngoài quốc doanh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 01 năm 2006 đến tháng 5 năm 2011: lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư Quận Đoàn (2006 - 2007); Phó Bí thư Thường trực Quận Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Quận Đoàn (2008 - 2009) quận Thủ Đức. Tháng 6 năm 2009 ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận Đoàn Thủ Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thủ Đức từ tháng 8 năm 2010, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) từ tháng 6 năm 2011.

- Từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2014: Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016: được phân công nhiệm vụ Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Từ tháng 4 năm 2015 được bầu là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) từ tháng 6 năm 2016.

- Từ tháng 7 năm 2016 đến nay: Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông đã được tặng thưởng: Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2009, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ông LÊ MINH ĐỨC được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tiếp tục ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 06, Quận 4.

 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ LÊ MINH ĐỨC

 

"Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X (2021 - 2026); nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng phấn đấu, kiên trì thực hiện những mục tiêu về đời sống và quyền lợi chính đáng của nhân dân; nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân. Chương trình hành động của tôi tập trung vào những nội dung trọng tâm như sau:

1. Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, thường xuyên đi thực tế, chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri nơi mình ra ứng cử; từ đó có đề nghị và đeo bám các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2. Tham gia nghiên cứu, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định các chính sách đầu tư, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nhằm huy động tốt hơn nguồn lực cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố, nhằm góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á.

3. Tích cực tham gia xây dựng các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố, chăm lo cho diện chính sách, người có công với nước, hộ nghèo, góp phần làm giảm khoảng chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa ngoại thành và nội thành. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất với Thành phố thực hiện các chương trình về chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý theo quy hoạch; về phát triển mạnh mẽ hệ thống giao thông công cộng, về giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, giảm tội phạm, để xây dựng Thành phố là nơi có chất lượng sống tốt nhất của cả nước.

4. Đem hết khả năng và trình độ của mình góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố. Nhất là giám sát việc thực hiện cải cách hành chính phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Chính quyền đô thị; xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, phục vụ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực; góp phần giảm bớt phiền hà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, tăng sự thông thoáng, nâng cao hiệu quả của môi trường đầu tư trên địa bàn Thành phố.

5. Tham gia phối hợp cùng với lãnh đạo địa phương nơi tôi ứng cử, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

Phương châm hành động của tôi là:

“Lắng nghe nguyện vọng của dân,

Nói ít, làm nhiều, trách nhiệm dân tin,

Hiệu quả giám sát nâng cao,

Xứng đáng là người đại biểu của dân”