Đơn vị bầu cử số 6 - Quận 4: Thái Thị Bích Liên

(VOH) - Bà THÁI THỊ BÍCH LIÊN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số: 06, Quận 4.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 06 - Quận 4: THÁI THỊ BÍCH LIÊN 1

Bà THÁI THỊ BÍCH LIÊN

- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 4

- Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Khoa học, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị học

Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 06 Quận 4

THÁI THỊ BÍCH LIÊN, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1973.

Quê quán: Phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện cư trú tại: Số 27 đường Lưu Xuân Tín, Tổ dân phố 37, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Bà như sau:

- Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 1996.

- Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 8 năm 2003: Nhân viên Phòng Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 5, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 8 năm 2003 đến tháng 12 năm 2004: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 9 năm 2007: Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. - Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 5 năm 2012: Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 11 năm 2015: Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 9 năm 2018: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019: Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 11 năm 2019 đến nay: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà đã được tặng thưởng:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chiến sĩ thi đua Thành phố, Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà THÁI THỊ BÍCH LIÊN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 06, Quận 4.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ THÁI THỊ BÍCH LIÊN

Tôi tên THÁI THỊ BÍCH LIÊN, hiện công tác tại Quận ủy Quận 4 với nhiệm vụ được giao là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy.

Tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được Quý vị cử tri tín nhiệm, lựa chọn, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người Đại biểu của Nhân dân, đóng góp vào hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố, với những công việc trọng tâm như sau:

1. Luôn giữ mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, thường xuyên đi cơ sở, trực tiếp tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe, kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đề đạt và giám sát các sở, ngành, đơn vị giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không tham nhũng, lãng phí.

2. Với nhiệm vụ Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 4, tôi nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Quận tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Quận với những giải pháp sát thực tiễn của địa phương, hợp lòng dân; từ thực tiễn cơ sở, cùng tham gia xây dựng, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền những giải pháp đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố. Tham gia cùng thực hiện 04 chương trình đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 03 chương trình trọng tâm của quận; tập trung thực hiện chương trình phát triển hạ tầng gắn với chương trình chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của quận; tiếp tục nâng cấp, xây dựng mới trường học, cơ sở y tế, điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao; đề xuất giải pháp, giải quyết các vướng mắc, thực hiện xây dựng mới các chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm; nhà trên và ven kênh rạch; thực hiện các dự án cầu đường trên địa bàn để tăng kết nối giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Tiếp tục quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách.

3. Thường xuyên thực hiện chức năng giám sát của Đại biểu Hội đồng nhân dân; kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và phục vụ Nhân dân; bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đảm bảo hoạt động của chính quyền phải công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả quản lý; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp an tâm sinh sống và đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

4. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ Nhân dân.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Tin liên quan