Đơn vị bầu cử số 8 - Quận 6: Nguyễn Thị Thanh Trúc

(VOH) - Bà NGUYỄN THỊ THANH TRÚC được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021- 2026, đơn vị bầu cử số: 08, Quận 6.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Đơn vị bầu cử số 8 - Quận 6: Nguyễn Thị Thanh Trúc 1

Bà NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

- Chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán; Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021- 2026

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 08 Quận 6

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

Sinh ngày 28 tháng 9 năm 1987. Quê quán: thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện cư trú tại: 232 Hai Bà Trưng, tổ dân phố 128, khu phố 8, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của Bà như sau:

- Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 8 năm 2016: Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03 tháng 10 năm 2013.

- Từ tháng 9 năm 2016 đến ngày 15 tháng 5 năm 2019: Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 đến nay: Chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà đã được tặng thưởng:

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018, Lao động tiên tiến nhiều năm liền.

Bà NGUYỄN THỊ THANH TRÚC được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021- 2026, đơn vị bầu cử số: 08, Quận 6.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi ý thức được đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm trước cử tri thành phố. Tôi luôn cố gắng phấn đấu, quan tâm để hoàn thành tốt hơn nữa một số nội dung sau:

Một là, trong công việc và cuộc sống hàng ngày, tiếp tục thường xuyên gần gũi, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri; qua đó hỗ trợ giải quyết trong phạm vi khả năng của mình, đồng thời sẽ phản ánh tâm tư nguyện vọng và bức xúc của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền; cũng như theo dõi, đôn đốc trong suốt quá trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Hai là, với vai trò tham mưu, tôi có điều kiện tham gia vào quá trình nghiên cứu hồ sơ và đề xuất chính sách, giải pháp về tài chính - ngân sách, ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; tham mưu ban hành các Nghị quyết theo hướng vừa thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, vừa thể hiện ý chí nguyện vọng của người dân.

Ba là, cùng với lãnh đạo của Hội đồng nhân dân Thành phố tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chính sách nhằm huy động tốt hơn các nguồn lực cho phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội; giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án của thành phố, đảm bảo nguồn ngân sách được sử dụng hiệu quả và tiết kiệm.

Bốn là, luôn trung thành với Tổ quốc, thường xuyên học tập và rèn luyện đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

Tôi mong nhận được sự tín nhiệm và lựa chọn của cử tri Thành phố. Tôi sẽ cố gắng phát huy tốt khả năng của mình để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân: gặp dân, hiểu dân và hơn hết là nghe dân; nhìn thấy dân, tin dân và hơn hết là phản ánh tâm tư nguyện vọng của dân đến các cấp chính quyền thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tin liên quan