Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hệ số thanh toán là gì? Các loại hệ số thanh toán quan trọng

  Hệ số thanh toán thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp. Bao gồm: khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh, hệ số thanh toán tiền mặt.

  Hệ số thanh toán là gì?

  Hệ số thanh toán là năng lực về tài chính mà doanh nghiệp đó có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ cho cá nhân, tổ chức cho doanh nghiệp vay hoặc nợ.

  Hệ số thanh toán của doanh nghiệp sẽ tồn tại dưới dạng tiền tệ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hoặc các khoản phải thu từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp khác. Hệ số thanh toán còn là khoản nợ của doanh nghiệp, khoản nợ tiền hàng trong quan hệ mua bán hay các khoản thuế chưa nộp ngân hàng nhà nước, các khoản chưa trả lương.

  voh.com.vn-he-so-thanh-toan-1

  Hệ số thanh toán là năng lực tài chính của doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

  Các loại hệ số thanh toán

  Hệ số thanh toán ngắn hạn

  Hệ số thanh toán ngắn hạn còn gọi là hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn hay hệ số khả năng thanh toán hiện thời. Đây chính là chỉ tiêu cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn sẽ được bù đắp bằng bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn phản ánh một cách chân thực nhất khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn cho doanh nghiệp.

  • Công thức tính hệ số thanh toán ngắn hạn:

  Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn chia cho Nợ ngắn hạn

  Hệ số thanh toán ngắn hạn đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp với số tài sản ngắn hạn mà doanh nghiệp hiện có. Hệ số này còn đảm bảo tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn mà doanh nghiệp buộc phải thanh toán trong kỳ.

  Để có thể thanh toán ngắn hạn, doanh nghiệp phải chuyển đổi những tài sản này thành tiền và dùng số tiền đó để thanh toán các khoản nợ đến hạn, những tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền nhanh nhất là những tài sản mà doanh nghiệp đang quản lý và thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp.

  Hệ số thanh toán ngắn hạn càng lớn thì khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng cao đồng nghĩa với việc rủi ro phá sản của doanh nghiệp càng thấp.

  voh.com.vn-he-so-thanh-toan-2

  Hệ số thanh toán của một doanh nghiệp luôn luôn biến động không ngừng (Nguồn Internet)

  Hệ số thanh toán nhanh

  • Công thức tính hệ số thanh toán nhanh:

  Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn.

  Hệ số thanh toán nhanh, phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ trong một khoản thời gian ngắn. Ngoài ra, hệ số thanh toán nhanh giúp loại trừ yếu tố hàng tồn kho- tính thanh khoản thấp nên nó phản ánh chính xác hơn khả năng thanh toán hiện hành.

  Trên thực tế, hệ số thanh toán nhanh mà nhỏ hơn 1 thì doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ ngắn hạn, chưa kể nếu hệ số này quá thấp so với khả năng thanh toán hiện hành cho thấy doanh nghiệp hiện tại đang quá phụ thuộc vào hàng tồn kho.

  Hệ số thanh toán tiền mặt

  • Công thức tính hệ số thanh toán tiền mặt:

  Hệ số thanh toán tiền mặt  = Tiền và các khoản tương đương tiền / Nợ ngắn hạn

  Tiền và các khoản tương đương tiền là tài sản có tính thanh khoản cao nhất trong hệ số thanh toán tiền mặt, hệ số này cho thấy mức độ thanh toán nhanh của doanh nghiệp đối với các khoản nợ ngắn hạn.

  Khác với hệ số thanh toán nhanh, hệ số thanh toán tiền mặt có chỉ số càng cao thì rủi ro về thanh toán càng thấp, nhưng hệ số này cao quá cũng không hẳn là tốt vì khi ấy hiệu quả sử dụng vốn sẽ thấp đi.

  voh.com.vn-he-so-thanh-toan-3

  Hệ số thanh toán phụ thuộc rất nhiều vào quy mô của doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

  Từ 3 hệ số thanh toán ở trên cho thấy, hệ số thanh toán thấp cho thấy việc sử dụng nợ không hiệu quả, còn hệ số thanh toán cao thể hiện gánh nặng về nợ lớn, có thể dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán. Căn cứ cứ vào ngành, nghề, quy mô doanh nghiệp mà có thể suy ra hệ số thanh toán chính xác.

  Hệ số thanh toán còn phản ánh rõ nhất mức độ rủi ro tài chính, cho biết mức độ thiệt hại của các chủ nợ khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

  Giấy vay tiền hợp lệ cần những gì?: Để tránh những rủi ro về tiền bạc cũng như có căn cứ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cho vay tiền thì việc bên cho vay và bên đi vay phải ký giấy vay tiền là điều cần thiết.
  Cập nhật mới nhất về cách tính lãi suất ngân hàng 2019: Khi thực hiện giao dịch tại ngân hàng thì nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ về cách tính lãi suất ngân hàng.

  Phan Nguyễn (Tổng Hợp)