250 phần quà tặng nghệ sĩ nghèo và 400 phần quà Tết cho trẻ em mồ côi do Covid-19 đón tết

Tin liên quan