50% người dân TPHCM trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin, kỹ năng sống

VOH - TPHCM đặt mục tiêu, 50% người dân trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin, kỹ năng sống.

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" năm 2023 trên địa bàn TPHCM, 50% số người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin, 50% số người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống.

kỹ năng sống
TPHCM đặt mục tiêu 50% số người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin - Ảnh: HL

Ngoài ra, 25% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó, 12% dân số có trình độ đại học trở lên.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đề ra mục tiêu duy trì bền vững kết quả 100% quận, huyện và thành phố trực thuộc đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ mẫu giáo, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

Trong đó, 80% các quận, huyện và thành phố trực thuộc đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Thành phố cũng xác định mục tiêu năm 2023, 70% các trường đại học trên địa bàn Thành phố có triển khai đại học số và xây dựng học liệu số. 40% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số. 100% trung tâm học tập cộng đồng được trang bị máy tính có kết nối mạng.

Tin liên quan