Đề xuất chuyển đổi công năng cầu tàu Ba Son thành bến thủy phục vụ du lịch

Tin liên quan