Đến năm 2025, các quận của TPHCM không còn chăn nuôi heo

Tin liên quan