028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
dai-hoi-dai-bieu-hcm
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  tin tphcm

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Thường trực UBND TPHCM

(VOH) - UBND TPHCM đã quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Thường trực UBND TP.

UBND TP đã quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Thường trực UBND TP tại Điều 7 Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 1/8/2018 của Chủ tịch UBND TP về triển khai thực hiện Quy chế làm việc của UBND TP và phân công công tác thành viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thường trực UBND TPHCM tham dự phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP; lãnh đạo các thành viên UBND TP, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND quận-huyện. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm và 5 năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của TP; tổ chức bộ máy - cán bộ; thi đua, khen thưởng; an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; tổ công tác đầu tư; công tác thanh tra; cải cách hành chính; phụ trách chung về kinh tế đối ngoại; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; an toàn giao thông; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Ban chỉ đạo 167); triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội; xây dựng đô thị thông minh; xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực đối ngoại; công tác thi đua, khen thưởng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý công chức, viên chức; y tế, quản lý dược; vệ sinh an toàn thực phấm; văn hóa, thể dục, thể thao; lao động - thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể; theo dõi chung công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi chỉ đạo tổ chức bộ máy, hoạt động, phương án cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước theo lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo công tác cải cách hành chính, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh (về dự án và kinh phí triển khai thực hiện); quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Ban chỉ đạo 167 TP). Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; ngân hàng; thuế; thương mại, dịch vụ (gồm dịch vụ tài chính - ngân hàng, logistic, bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ khác); du lịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà (nhà công vụ, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội).

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp. Phụ trách chung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trực tiếp giải quyết những trường họp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh (phụ trách về kỹ thuật, lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông); khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn TP. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; thương mại điện tử; xuất bản, báo chí; theo dõi chỉ đạo tổ chức bộ máy, hoạt động, có ý kiến về phương án cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.