Người dân phản ánh 24 cơ sở "vẽ bệnh, moi tiền", Sở Y tế xử lý 11 trường hợp vi phạm

Tin liên quan