Sở Nội vụ phải đi đầu trong cải cách hành chính

(VOH) - Năm 2021, Sở Nội vụ phải tiếp tục là đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính tại đơn vị.

Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân TPHCM trong thực hiện chủ đề năm 2021 là năm “Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Đây là một số lưu ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc với Sở Nội vụ về chương trình công tác năm 2021 vừa diễn ra vào sáng nay 18/3.

Sở Nội vụ, cải cách hành chính
Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi làm việc với Sở Nội vụ

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân cho biết về 60 nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2021, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu ủy ban nhân dân TP kiện toàn, củng cố nhân sự các sở ngành, doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban. Tham mưu Ủy ban triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp quận, huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức, hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Đồng thời tham mưu ủy ban nhân dân thành phố đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức dôi dư khi thực hiện nghị quyết của Quốc Hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Theo thống kê thì có khoảng 300 cán bộ viên chức dôi dư sau khi sắp xếp lại 3 quận thành Thành phố Thủ Đức. Sở Nội vụ cũng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai, ban hành kế hoạch thực hiện tháng cao điểm chủ đề năm "Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư". "Thực hiện cải cách hành chính, tham mưu Ủy ban nhân dân TP công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở ngành, quận huyện đã trình UBNDTP ngày 23/2/2021. Tham mưu UBNDTP văn bản triển khai chủ đề năm 2021, phát động thi đua tháng cao điểm thực hiện năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư."

Góp ý tại buổi làm việc về công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực cho cán bộ thành phố, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Nguyễn Việt Dũng cho rằng cần tập trung đào tạo về kỹ năng nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển: "Tôi đề nghị chương trình tuyển dụng cần tập trung không chỉ chuyên môn, đó chỉ là một phần, còn quan trọng là kỹ năng và tư duy.Cái quan trọng nhất hiện nay, tiêu chí cao nhất hiện nay của người lao động không phải là kiến thức, mà tiêu chí của 4.0 là phương pháp luận để thích nghi với cái mới, có tư duy khác, kỹ năng khác, cái đó mới quan trọng."

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị Sở Nội vụ tập trung tham mưu cho TP thực hiện nghị quyết 131 của Quốc Hội về tổ chức chính quyền đô thị và nghị quyết 1111 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành phố Thủ Đức, trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành nghị quyết về chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức dôi dư khi thực hiện nghị quyết 131 và nghị quyết 1111. Đồng thời, tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân cho ra những đại biểu xứng đáng.Về đề án phân cấp ủy quyền, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị năm nay đánh giá lại kết quả khi các quận phân cấp, trong đó lưu ý phân cấp tối đa cho TP Thủ Đức. Sở Nội vụ cũng cần tham mưu quy chế phối hợp giữa các sở ngành và quận huyện, tham mưu cho Ủy ban theo dõi và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhà nước phải thường xuyên.

"Sở Nội vụ ngoài chuyện cải cách hành chính, Bộ máy, ngoài chuyện thi đua, thì Sở Nội vụ có vai trò tham mưu rất lớn trong công tác cán bộ khối nhà nước. Trong công tác cải cách hành chính tôi đã nhấn mạnh mấy điểm các đồng chí cố gắng tập trung xây dựng và triển khai tốt trong năm 2021. Và đối với cán bộ thì tôi rất quan tâm đến đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức của chúng ta theo hướng ngày càng chuyên nghiệp."

Tin liên quan