Tập huấn về kiến thức an toàn tại nơi làm việc

(VOH) - Sáng 2/5, Liên đoàn lao động Quận 1 tổ chức tập huấn về chính sách pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó là cách thức xử lý tình huống thực tế tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn, công nhân lao động tại các doanh nghiệp.

Tập huấn về kiến thức an toàn tại nơi làm việc

Cán bộ công đoàn và người lao động tham gia tập huấn.

Việc tập huấn nhằm bổ sung kiến thức, phương pháp, kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động và giải quyết những tình huống thực tế tại cơ sở nhằm phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra cho người lao động trong quá trình sản xuất linh doanh.

Nội dung tập huấn cũng đề cập đến vấn đề ý thức phòng ngừa từ 2 phía, người lao động và người sử dụng lao động để xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Tin liên quan