Thành phổ Thủ Đức đẩy mạnh công tác chăm lo cho người dân ở các khu trọ có hoàn cảnh khó khăn

Tin liên quan