TPHCM: Chia sẻ khó khăn với vùng tâm dịch

Tin liên quan