028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  TPHCM

TPHCM xếp thứ 3 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số năm 2021

(VOH) - TPHCM tăng 2 bậc so với năm 2020, vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số.

Mới đây, tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã công bố kết quả Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021. TPHCM tăng 2 bậc so với năm 2020, vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số.

TPHCM xếp thứ 3 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số năm 2021 1
TPHCM xếp thứ 3 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số năm 2021. (Hình minh họa)

Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số (DTI) dựa trên 09 chỉ số chính được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 06 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Đô thị thông minh (không tính điểm vào DTI cấp tỉnh); Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số, Hoạt động kinh tế số, Hoạt động xã hội số.

Năm 2021, TPHCM phải đối mặt với nhiều khó khăn chưa từng có tiền lệ, cả hệ thống chính trị căng mình đối phó với dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai chuyển đổi số, thành phố đã triển khai các nền tảng quan trọng, bao gồm:

Thứ nhất, nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP) để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị tại thành phố và kết nối liên thông thành công với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, thực hiện liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành gồm: Văn phòng chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ hai, nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung từ Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở ích hợp các cơ sở dữ liệu hiện có tại các sở, ngành về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Bên cạnh đó, Thành phố đã triển khai Cổng dữ liệu của thành phố, thực hiện chia sẻ dữ liệu cho các sở, ban, ngành, quận, huyện khai thác và sử dụng, bao gồm: Thông tin doanh nghiệp; Hộ kinh doanh cá thể; Thông tin giao dịch đảm bảo; Thông tin đăng ký quyền sử dụng nhà ở, đất ở; Cơ sở khám chữa bệnh; Chứng chỉ hành nghề y; Cơ sở giáo dục; Dịch vụ giáo dục; Dự án đầu tư nước ngoài; Dự án đầu tư công; Thông tin giá thị trường của một số mặt hàng thiết yếu. TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành vấn đề số hóa dữ liệu hộ tịch và đưa vào kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp.

Thứ ba, nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất toàn thành phố phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước. Hiện nay, Cổng thông tin 1022 tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của 86 đơn vị và 625 đầu mối xử lý là chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng thành phố. Tháng 4/2022, thành phố đã công bố và đưa vào hoạt động Hệ thống theo dõi việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua Tổng đài 1022. Hệ thống giúp lãnh đạo thành phố và các đơn vị có thể tra cứu, giám sát từng kiến nghị; theo dõi chất lượng, tình hình xử lý phản ánh kiến nghị, kịp thời ra quyết định điều hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp

Thứ tư, nền tảng họp trực tuyến đã góp phần thay đổi phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến và đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch của thành phố.

TPHCM xếp thứ 3 toàn quốc về Chỉ số chuyển đổi số năm 2021

Cũng trong năm 2021, Tthành phố đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch của thành phố, một số ứng dụng nổi bật. Cụ thể: Hệ thống bản đồ điện tử phục vụ công tác phòng chống dịch của thành phố, Cổng thông tin COVID-19 Thành phố, Cổng thông tin An toàn COVID, Ứng dụng quản lý và hỗ trợ tìm giường Oxy.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2022, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải thiện DTI với 8 nội dung chính như sau:

Thứ nhất, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác truyền thông chương trình truyền thông IT TODAY năm 2022 để tuyên truyền kết quả triển khai chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh. Đồng thời, đẩy mạnh chỉ đạo tuyên truyền trên các báo, đài về các kết quả, các dịch vụ tiện ích do quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số mang lại. Bên cạnh đó, vận hành Cổng thông tin chuyển đổi số của thành phố đặt tại địa chỉ https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn.

Thứ hai, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ chỉ tiêu chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Thứ ba, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Thành phố trở thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của Thành phố thực hiện kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia của Văn phòng Chính phủ và hệ thống xác thực, định danh của Bộ Công an.

Thứ tư, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn TPHCM (Cổng thông tin 1022).

Thứ năm, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai một ứng dụng di động thống nhất nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ sáu, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chiến lược dữ liệu thành phố. Năm 2022, ưu tiên tổ chức triển khai dữ liệu dùng chung khối đô thị (đất đai, xây dựng, giao thông, quy hoạch), an sinh, y tế và giáo dục để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thứ bảy, Thành phố tiếp tục mở rộng việc ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm đi lại cho người dân, qua đó sẽ góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số và mang lại tiện ích cho người dân TPHCM.

Thứ tám, Thành phố tiếp tục hoàn thiện Cổng thông tin điện tử, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.