TPHCM yêu cầu toàn bộ phòng khám phải khai báo y tế điện tử cho người dân

Tin liên quan