Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điểm xét tuyển Trường Đại học Nông lâm TPHCM: Từ 17-20 điểm

  (VOH) - Trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển vào trường từ 17-20 điểm tùy theo ngành.

  Đáng chú ý, một số ngành xét thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên như: công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ thực phẩm, nông học…

  Một số ngành chỉ nhận mức điểm từ 17 trở lên: công nghệ chế biến lâm sản, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng…

  Riêng 2 phân hiệu của trường tại Gia Lai và Ninh Thuận, điểm xét tuyển chỉ bằng điểm sàn của bộ: 15,5 điểm.

  STT

  Ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

  Điểm xét tuyển

  NLS

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM - Mã trường NLS

  1

  Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

  52140215

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  18.00

  2

  Ngôn ngữ Anh (*)

  52220201

  Tổ hợp 1: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 2: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

   (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

  18.00

  3

  Kinh tế

  52310101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  18.00

  4

  Bản đồ học

  52310502

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  5

  Quản trị kinh doanh

  52340101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

   Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  18.00

  6

  Kế toán

  52340301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  18.00

  7

  Công nghệ sinh học

  52420201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  20.00

  8

  Khoa học môi trường

  52440301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  9

  Công nghệ thông tin

  52480201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  18.00

  10

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  52510201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  11

  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

  52510203

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  12

  Công nghệ kỹ thuật ô tô

  52510205

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  20.00

  13

  Công nghệ kỹ thuật nhiệt

  52510206

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  14

  Công nghệ kỹ thuật hóa học

  52510401

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  15

  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  52520216

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  16

  Kỹ thuật môi trường

  52520320

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  17

  Công nghệ thực phẩm

  52540102

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  20.00

  18

  Công nghệ chế biến thủy sản

  52540105

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  19

  Công nghệ chế biến lâm sản

  52540301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  17.00

  20

  Chăn nuôi

  52620105

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  18.00

  21

  Nông học

  52620109

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  20.00

  22

  Bảo vệ thực vật

  52620112

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  18.00

  23

  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

  52620113

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  24

  Kinh doanh nông nghiệp

  52620114

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  18.00

  25

  Phát triển nông thôn

  52620116

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  18.00

  26

  Lâm nghiệp

  52620201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  17.00

  27

  Quản lý tài nguyên rừng

  52620211

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  17.00

  28

  Nuôi trồng thủy sản

  52620301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  29

  Thú y

  52640101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  20.00

  30

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  52850101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  31

  Quản lý đất đai

  52850103

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

   

   Chương trình tiên tiến

   

  1

  Công nghệ thực phẩm

  52540102

  (CTTT)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  20.00

  2

  Thú y

  52640101

  (CTTT)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  20.00

   

   Chương trình đào tạo chất lượng cao

   

  1

  Quản trị kinh doanh

  52340101

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

   Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  18.00

  2

  Công nghệ sinh học

  52420201

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh

  18.00

  3

  Công nghệ kỹ thuật  cơ khí

  52510201

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  4

  Kỹ thuật môi trường

  52520320

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  18.00

  5

  Công nghệ thực phẩm

  52540102

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  18.00

  Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế 

   

  1

  Thương mại quốc tế

  52310106

  (LKQT)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  17.00

  2

  Kinh doanh quốc tế

  52340120

  (LKQT)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  17.00

  3

  Công nghệ sinh học

  52420201

  (LKQT)

  Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh

  17.00

  4

  Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế

  52620114

  (LKQT)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  17.00

   PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM TẠI GIA LAI - Mã trườngNLG

   Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai  -  ĐT: 059.3877.665

   

   

  Các ngành đào tạo đại học

  1

  Kế toán

  52340301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  15.50

  2

  Công nghệ thực phẩm

  52540102

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  15.50

  3

  Nông học

  52620109

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  15.50

  4

  Lâm nghiệp

  52620201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  15.50

  5

  Thú y

  52640101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  15.50

  6

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  52850101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  15.50

  7

  Quản lý đất đai

  52850103

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  15.50

   PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM TẠI NINH THUẬN - Mã trường: NLN

   Địa chỉ: TT Khánh Hải, H. Ninh Hải, Ninh Thuận  -  ĐT: 068.3500.579      

   

   

  Các ngành đào tạo đại học

  1

  Quản trị kinh doanh

  52340101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  15.50

  2

  Công nghệ thực phẩm

  52540102

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  15.50

  3

  Nông học

  52620109

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  15.50

  4

  Nuôi trồng thủy sản

  52620301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  15.50

  5

  Thú y

  52640101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  15.50

  6

  Chăn nuôi

  52620105

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  15.50

  7

  Ngôn ngữ Anh (*)

  52220201

  Tổ hợp 1: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 2: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

  (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

  15.50

  Hà Lan