Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điểm chuẩn Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) từ 16 – 22 điểm

  (VOH) - Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo Đại học Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia 2018 từ 16 – 22 điểm.

  Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo bậc đại học 2018 Đại học Quốc tế như sau:

  STT

  Mã ngành

  Tên ngành

  Điểm trúng tuyển

  Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng

  1

  7510605

  Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

  22

  2

  7220201

  Ngôn ngữ Anh

  22

  3

  7340101

  Quản trị Kinh doanh

  22

  4

  7420201

  Công nghệ Sinh học

  18

  5

  7540101

  Công nghệ Thực phẩm

  18

  6

  7480201

  Công nghệ Thông tin

  19

  7

  7440112

  Hóa Sinh

  18

  8

  7520212

  Kỹ thuật Y sinh

  18

  9

  7520207

  Kỹ thuật điện tử, viễn thông

  17.5

  10

  7520216

  Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá

  17.5

  11

  7520118

  Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

  18

  12

  7340201

  Tài chính Ngân hàng

  19

  13

  7520121

  Kỹ Thuật Không gian

  17

  14

  7580201

  Kỹ Thuật Xây dựng

  17

  15

  7620305

  Quản lý nguồn lợi thủy sản

  16

  16

  7520320

  Kỹ thuật Môi trường

  17

  17

  7460112

  Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)

  17.5

  18

  7489001

  Khoa học Dữ liệu 

  17

  19

  7520301

  Kỹ thuật Hóa học

  17

  II. Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết

  16

   
  Ghi chú: Ngành kỹ thuật Cơ khí: không tuyển sinh năm 2018

  PQA